Svanemerkets krav til fond og andre investeringsprodukter

Svanemerket gir forbrukere en enkel veiledning om fond og andre investeringsprodukter som har gått inn for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Et svanemerket investeringsfond gjør fire ulike grep i sitt arbeid med bærekraft: Å ekskludere selskaper, å inkludere selskaper, aktivt eierskap og transparens. Dette gir investorene mulighet til å påvirke selskaper i en grønnere retning og på den måten bidra til et mer bærekraftig samfunn både på kort og lang sikt.

Et svanemerket fond

  • Velger bort de verste selskapene og bransjene innen blant annet kull, olje, gass, kjernekraft, tobakk, våpen og brudd med internasjonale normer.
  • Velger mer bærekraftige selskaper gjennom å premiere virksomheter med godt bærekraftsarbeid sett i forhold til ESG eller EUs taksonomi.
  • Utøver aktivt eierskap gjennom å påvirke selskaper der det er usikkert om de lever opp til internasjonale normer
  • Publiserer alle innehav i porteføljen og gir ut en årlig bærekraftsrapport.

Dessuten skal fondet samle poeng gjennom å vise sterk grønn inkludering eller et sterkt, aktivt eierskap. 

Hvordan søke og hva koster det?

Mer informasjon om hvordan du søker og hva det koster finner du på det svenske Svanemerkets nettsider.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Anne-Grethe Henriksen

Markeds- og kommunikasjonssjef

+47 91324541agh@svanemerket.no