Skadelige kjemikalier du unngår i et svanemerket bygg

Sunt inneklima henger nøye sammen med hva slags kjemikalier som er brukt i bygget. For å sikre at svanemerkede boliger, barnehager og skoler er gode å være i, stiller Svanemerket svært strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes.

Illustrasjonsbilde av isolasjonsskum i et bygg.
Byggematerialer inneholder mange ulike kjemikalier, og Svanemerket regulerer både typen og mengden som kan brukes i svanemerkede bygg strengt. Foto: GettyImages.

Svanemerket stiller krav til alle deler av et bygg, men kjemikaliekravene er særlig ambisiøse. Kravene regulerer innholdet av kjemikalier i både byggematerialene og byggeprosessen strengt. Kravene tar hensyn til både helse og miljø.

Hvordan henger inneklima sammen med kjemikaliebruk?

I et bygg er det utrolig mange forskjellige materialer. Det er mye betong, plast, trevirke, metall, isolasjonsmateriale, lim, maling og fugemasser osv. osv. For å få materialene til å fungere slik vi ønsker, bruker produsentene kjemikalier. For eksempel for at treplatene skal henge godt sammen, at fugemassen skal utvide seg og størkne, at malingen skal tørke fort.

Når disse prosessene foregår, dunster en del av kjemikaliene ut i lufta. Emisjoner kalles det. Det kan gi et dårlig inneklima som ikke er helsefremmende. I svanemerkede byggevarer og bygg er bruken av de problematiske stoffene strengt regulert. Det sikrer at mindre skadelige stoffer kan dunste ut, og følgelig et bedre inneklima.

Kjemikalier i bygg Svanemerket regulerer svært strengt

Disse stoffene er ikke nødvendigvis helt forbudt, men så strengt regulert at du bare vil finne minimale mengder av dem i det ferdige bygget.

NavnBrukes til hva Problem fordi
Bromerte flammehemmereIsolasjon, bygningsplaterHormonforstyrrende, kan gi leverskader, akutt giftig for vannlevende organismer
FtalaterGulvbelegg og annen myk plast/PVC Miljøskadelige, skader livet i vann, skader forplantningsevnen, kan gi fosterskader
Bisfenol A, S og FLim, fugemasse, utendørsmaling, vinduer, ytterdørerHormonforstyrrende, kan skade nervesystemet og evnen til å få barn
Perfluorerte stoffer (PFOS; PFAS)Maling, lakkKreftfremkallende, kan skade evnen til å få barn, tungt nedbrytbart
Mellomkjedete klorparafinerFugemasse, maling, lim, plastprodukter som kabler og gulvbelegg av vinyl/PVCGiftig, tungt nedbrytbart, hoper seg opp i levende organismer, kreftfremkallende
AlkylfenoletoksylaterLim, maling, lakkGiftig, tungt nedbrytbart, hormonforstyrrende og etsende
FormaldehydPlast, lim, MDF-plater (vegg-kledning, undergulv, tak underlag, laminatgulv)Kreftfremkallende, irriterende for øyne og luftveier