Dette bør du vite om svanemerkede fond

Ønsker du å investere i et svanemerket fond? Her er nyttig informasjon om hva det betyr.

Vi vet at vi kan påvirke omverdenen gjennom valgene vi gjør når vi kjøper varer og tjenester. I snart 30 år har forbrukerne vendt seg til Svanemerket som veileder for å kunne velge produkter som lever opp til strenge krav på miljø, helse og kvalitet, og som bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Gjennom svanemerkingen har vi alle påvirket selskaper til å redusere miljøbelastningen sin. Svanemerkede fond lar deg også påvirke bedriftene indirekte gjennom eierskap. Svanemerkede fond krever at fondsforvalteren skal bruke kapitalen og eierskapet til å påvirke selskapene som fondet investerer i til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

Hva kjennetegner et svanemerket fond:

  • Fondet kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
  • Fondet skal gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
  • Fondet skal fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og jobber med å påvirke selskapene i porteføljen.

Svanemerket på et fond betyr ikke at alle selskapene i fondet er bærekraftige eller helt uten problem eller utfordringer. Våre krav til fondet bidrar til å påvirke markeder, bransjer og selskap i en mer bærekraftig retning. Du har kanskje ikke tenkt på det, men å spare penger i fond betyr at du får et eierskap i selskapene. Eierskapet er ikke stort, men sammen med andre sparere blir den samlede kapitalen stor. Og med den følger en betydelig makt. Blir vi mange som sparer svanemerket – ja, da er vi overbevist om at det vil ha positiv innvirkning på omverdenen.