Kutt miljøgifter med Svanemerket

Det er langt igjen til målet om en giftfri hverdag. Men Svanemerket – med sine strenge kjemikaliekrav – er et godt verktøy for å komme nærmere.

To barn som blåser såpebobler i det grønne.
Svanemerket stiller mange og strenge krav til kjemikaliene som kan brukes i svanemerkede produkter. Kravene tar hensyn til både helse og miljø. Foto: GettyImages

Klimakrisen og naturkrisen er (med god grunn) noe alle snakker om, men planeten vår er også inne i en tredje krise: Forurensings- eller kjemikaliekrisen.

Bruken av kjemikalier er stor og kraftig økende. 100 000 kjemikalier er på det europeiske markedet alene. Bare 500 av disse har vi tilstrekkelig kunnskap om (The European Environment Agency: «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe»).

Bilde av et isfjell illustrerer hvor lite kunnskap vi har om kjemikalier.
100 000 kjemikalier er i bruk i Europa, men bare 500 av dem har vi tilstrekkelig kunnskap om. Svanemerket stiller mange og strenge krav til kjemikalier for å redusere faren for skader på helse og miljø. Kilde og illustrasjon: The European Environment Agency.

Den største kilden til utslipp av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier i dag er produksjon og forbruk. I kosmetikk, møbler, elektronikk, leker, rengjøringsmidler, tekstiler, papir og engangsartikler kan det være stoffer som er giftige for mennesker, dyr og planter.

Svanemerket utelukker stoffer på bakgrunn av egenskaper

Svanen utelukker miljøgifter, dvs stoffer med svært skadelige egenskaper. Det vil si at de er miljøskadelige, kreftfremkallende, kan endre cellene i kroppen vår (mutagene) eller skade evnen vår til å få barn (reproduksjonsskadelige).

Denne framgangsmåten er mye mer effektiv enn å utelukke enkeltstoffer etter navn. Ved å forby alle organiske fluorstoffer (PFAS), har Svanemerket helt siden 2003 utelukket alle de 10 000 kjemikaliene som er i denne gruppen. Ikke bare de få som får medieomtale i blant.

Vi utelukker så langt det er mulig stoffer som ikke brytes ned i naturen og som samtidig er giftige for vannlevende organismer.

Vi bruker testresultater og div EU-regelverk når vi setter kjemikaliekrav til svanemerkede produkter. Vi forbyr generelt stoffer som er på det europeiske kjemikalie byråets (ECHA) liste over Substances of very high consern.

Dette er eksempler på stoff vi alltid har svært strenge krav til:

 • Siloksaner (D4, D5)
 • Ftalater
 • Musk
 • Triklosan
 • Nano-partikler
 • Halogenerte organiske forbindelser (for eksempel bromerte flammehemmere og fluorforbindelser)
 • Bisfenol A
 • Fri formaldehyd
 • Tungmetaller
 • Organiske tinnforbindelser
 • Stoffer som er ikke brytes ned, lagrer seg i organismer og er giftige

Svanemerket bidrar til en hverdag med mindre miljøgifter

Svanemerket, det offisielle miljømerket i Norden, er et av samfunnets viktigste verktøy for å påvirke adferden til forbrukere og produsenter.

Våre eksperter utformer strenge miljøkrav til de 2-300 produkttypene vi jobber med. Produsentene må dokumentere at de tilfredsstiller kravene, og vi kontrollerer alt, som den nøytrale tredjepart vi er.

Hvert tredje-femte år strammer vi inn på kravene, og da må alle søke om merket på nytt. For å klare de nye kravene, må de dokumentere forbedring.

Vi stiller svært strenge krav til alle helse- og miljøskadelige stoffer i svanemerkede produkter, og vi utelukker stoffer også på begrunnet mistanke. Vi stiller strengere krav enn myndighetene, og har for eksempel forbudt triklosan i 10-15 år allerede.

Ved å velge svanemerket bidrar du til redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.

Les mer