Plast i havet

15 tonn plast havner i havet hvert eneste minutt. Der kan avfallet bli værende i hundrevis av år uten å bli borte. Enten plasten er i store biter, eller er brutt ned til mikroplast eller nanoplast, skader den både fisk, hval og alt annet som lever i havet – planetens største økosystem.

Dykker hjelper en spermhval som har viklet seg inn i et fiskegarn. En undersøkelse av 50 norske strender vista at nesten halvparten av all plasten kom fra fiskeri og havbruk. (Kilde: Miljøstatus)

På årsbasis havner mellom 8-14 millioner tonn plast i verdens hav. Og alle som har vært med på strandrydding, vet at dette også er et stort problem langs norskekysten. En undersøkelse av 50 norske strender viste at 77 % av plasten kom fra norske kilder. 49 % kom fra fiskeriene, mens 15 % var plast fra forbrukere.

Bare 1 % av plasten flyter på overflaten, 5 % ligger i strandsonen, mens hele 94 % legger seg på havbunnen. Der kan den bli i hundrevis av år.

Mikroplast

Plast brytes ikke ned. I stedet blir den til mikroplast; plastbiter som er mindre enn 5 mm. Mikroplasten kan ofte bære med seg skadelige kjemikalier, og kommer inn i næringskjeden ved at den blir spist av skjell og fisk og fugl. Det er best for alle som lever i og ved havet at vi begrenser mengden søppel som havner der. Hvordan gjør vi det?

Hva kan du gjøre for å redusere forsøpling av havet?

  1. Sjekk med kommunen der du bor hvordan du best kan kvitte deg med plast og annet avfall på en trygg og god måte.
  2. Ikke kast søppel ute i naturen. Posesnus, hundeposer, brusflasker, engangsgriller og sigarettsneiper hører ikke hjemme i verken skog eller sjø.
  3. Bli med på strandrydde-dager. Organisasjonen Hold Norge Rent arrangerer strandrydde-aksjon hvert år. Sjekk nettsida deres for å finne ut om noe skjer i ditt nærmiljø.

Les mer