Svanemerkets miljøkrav til fond og andre investeringsprodukter

Svanemerket gir forbrukere en enkel veiledning om fond og andre investeringsprodukter som har gått inn for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Et svanemerket fond eller investeringsprodukt skal aktivt velge selskaper med en mer bærekraftig profil, og unngå å investere i de verste selskapene. Fondet skal ha åpenhet om hvilke selskaper de investerer i, hvordan de jobber med bærekraft og utøve aktivt eierskap.

Hva skal et svanemerket fond investere i?

  • 90 % av fondets direkte portefølje skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG analyse).
  • Minst 50 % av fondets portefølje skal være investeringer i selskaper som har fått en god karakter i ESG.
  • Investeringer i grønne bransjer premieres, for eksempel fornybar energi, vannrensing m.m.

Eksempler på hva et svanemerket fond skal unngå å investere i

  • Fossil energi
  • Våpen
  • Tobakk
  • Selskaper som bryter med regler om menneskerettigheter, miljøregelverk, korrupsjon
  • Statsobligasjoner fra land som er underlagt sanksjoner fra EU eller FN
  • Statsobligasjoner fra land som regnes som korrupte

Investeringsprodukter
Svanemerket viser den private investoren at produktet bare investerer i fond som oppfyller bærekraftskravene for svanemerkede fond.

Hvordan søke og hva koster det?

Mer informasjon om hvordan du søker og hva det koster finner du på det svenske Svanemerkets nettsider.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Anne-Grethe Henriksen

Markeds- og kommunikasjonssjef

+47 91324541agh@svanemerket.no