Avisingsmidler

Svanemerkede avisingsmidler fjerner is og snø på flyplasser, veier og fortau uten å etterlate seg mange uønskede kjemikalier.