Bolig og andre bygg

Svanemerkede bygninger er gode valg for både klima, inneklima og sirkulær økonomi. De er energieffektive, og alle byggematerialene gjennomgår en streng kontroll både når det gjelder bærekraft og kjemikaliebruk. Både bygget, byggematerialene og selve byggeprosessen oppfyller ambisiøse krav.