Klær og tekstiler

Å produsere klær er en lang og komplisert prosess. Svanemerket stiller mange, konkrete og strenge krav til hele produksjonsprosessen. Kravene gjelder både tekstilfibrene, kjemikaliene som brukes, kvaliteten på plagget og arbeidsforholdene på fabrikken. Svanemerket sjekker all dokumentasjon, og drar på kontrollbesøk på produksjonsstedet uansett hvor det er i verden.