Konvolutt, trykk- og kopipapir

Det er strenge krav til blant annet skogsdrift, utslipp fra produksjonen og kjemikalier som benyttes.