Tonerkassetter

Svanemerkede tonerkassetter er resirkulerte kassetter. Kassettene skal ha like god kvalitet som originale, nye kassetter.