Trykk- og kopipapir

Til tross for at vi tar i bruk elektronikk på mange områder hvor vi før brukte papir, har ikke papirforbruket gått nevneverdig ned. Vi kaster årlig rundt 1 mill tonn papir (SSB). Svanemerket stiller krav i hele livsløpet. Vi begynner med krav til råvarene, enten det er trær eller gjenvunnet papir. Svanemerket krever at trevirke skal komme fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Vi har krav til energiforbruk, kjemikalier, avfall og utslipp til luft og vann fra produksjonen. Papiret skal ha gode bruksegenskaper og være egnet til gjenvinning. Mye for oss å tenke på, men enkelt for deg.