Medisinsk engangsutstyr

Svanemerket medisinsk engangsutstyr oppfyller strenge krav til hva det kan være laget av, og til kvalitet og sikkerhet. For eksempel er det forbudt å bruke kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende eller hormonforstyrrende. PVC og lateks er også utelukket.