Oi! Du har prøvd å komme til en side vi ikke finner.

Innholdet kan ha blitt flyttet eller du kan ha skrevet en nettadresse som ikke eksisterer.

Mange som besøker Svanemerket er her for å:

Finne miljømerkede produkter

Lese om Svanemerket

Se hvilken forskjell Svanemerket gjør på et miljøtema

Lære mer om miljøsertifisering med Svanemerket

Komme i gang med grønne anskaffelser

Laste ned logo og lese retningslinjer