Aduro 7-1

Sist oppdatert 11 des 2023

Svanemerkede vedovner og peisinnsatser:

  • Er rentbrennende og har lave utslipp av skadelige stoffer i røyken
  • Har høy virkningsgrad, slik at brenselet utnyttes effektivt
  • Evt naturstein i ovnen må komme fra steinbrudd som oppfyller ILO-konvensjoner for arbeidsmiljø
  •