Freeway Liquid, 1000 l

Sist oppdatert 05 jul 2024

Svanemerkede midler til avising (de-icers)

  • Har dokumentert at de virker effektivt
  • Fjerner is effektivt med lavest mulig påvirkning på miljøet
  • Bare stoffer som har gjennomgått Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll kan brukes.