Stradasalt klorfritt-Na 15 kg

Sist oppdatert 19 des 2022

Svanemerkede midler til avising (de-icers)

  • Har dokumentert at de virker effektivt
  • Fjerner is effektivt med lavest mulig påvirkning på miljøet
  • Bare stoffer som har gjennomgått Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll kan brukes.