Viaform Granular

Sist oppdatert 16 mai 2024

Svanemerkede midler til avising (de-icers)

  • Har dokumentert at de virker effektivt
  • Fjerner is effektivt med lavest mulig påvirkning på miljøet
  • Bare stoffer som har gjennomgått Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll kan brukes.