Kaffetjenester

I Norden ligger vi på verdenstoppen i forbruk av kaffe. Mye av kaffen drikkes på utesteder og på arbeidsplasser, hvor serveringen består i en tjeneste bestående av kaffemaskin, service og leveranse av kaffe.