Renholdstjenester

De som har oppnådd å få svanemerket renholdstjenesten eller vaskeriet sitt har dokumentert at de ikke sløser med strøm og kjemikalier, at de bruker vaskemidler som er effektive uten å skade miljøet, og at de behandler arbeidstakerne slik lover og regler foreskriver.