Bergen kommune kåret til årets innkjøper 2019

Bergen kommune er offensive i bruk av miljøkrav i deres anskaffelser og har i løpet av 2019 vist stor evne og vilje til å benytte miljømerking som verktøy i eksisterende avtaler og nye anskaffelser. De har i tillegg vært svært aktive innenfor andre områder for å påvirke aktører og drive bransjer mot mindre miljøbelastning.

Bergen kommune har jobbet godt med miljøprofilen til sine anskaffelser, og fikk i 2019 prisen for beste innkjøper av Miljømerking Norge. Foto: GettyImages

Rapporten for miljømerkede innkjøp viser også at kommunen har lykkes med å påvirke store deler av markedet i retning av det å levere svanemerkede og andre miljømerkede varer og tjenester. De har levert en detaljert rapport og har i den forbindelse gitt viktige signaler til leverandørmarkedet. De er særlig flinke til å kjøpe (avrope) miljømerket innenfor følgende områder, med prosentandel Miljømerket Type 1 i parentes:

  • Papir og plastprodukter (42,4%)
  • Sjampo, hudpleie og såpeprodukter (84%)
  • Kontorrekvisita og skolemateriell (25,7%)
  • Overnattingstjenester (100%)
  • Maling (16,6%)
  • Inne og uteleker (43,9%)
  • Vaskerier (100%)
  • Trykkerier (100%)
  • Konvolutter (100%)

Etterkontroll leker

Bergen kommune ønsket å sikre seg miljø- og helseriktige leker til sine barnehager. Kommunen kjøper inn miljømerkede leker. Innkjøp konsern og Miljørettet helsevern i gjennomførte derfor en etterkontroll av leker. Kontrollen ble gjennomført i to barnehager. Leker ble først testet med et bærbart røntgenapparat som avdekker tungmetaller. Basert på utslag på pistolen ble elleve utvalgte leker/produkter sendt videre til laboratorieanalyse for sjekk av kjemiske stoffer som ftalater, kortkjedete klorparafiner og Bisfenol A. Saken fikk oppmerksomhet på Anbud365.no

Kommunen vedtok i etterkant å implementere veiledningsheftet «Plast- og giftfrie barnehager», der man også anbefaler å se etter miljømerkede produkter.

Seminar

Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune arrangerte i oktober 2019 seminar for innkjøpere i kommunen og samarbeidende kommuner, private virksomheter og Universitetet i Bergen. Det deltok mer enn 50 personer. Foredragsholdere var fra Miljømerking Norge, VEAS, Norner og Tomagruppen.

Lekeapparater og lisens for Svanemerket

Bergen kommune etterspurte i 2018/2019 miljømerkede lekeapparater. Søve Fabrikker, som produserer lekeapparater i aluminium. Søve valgte på grunn av Bergen kommune å sertifisere seg med Svanemerket, men for å klare kravene i merket måtte de begynne å bruke resirkulert aluminium. Norsk Hydro opplevde at dette øket etterspørselen etter deres resirkulerte aluminium med 100 tonn. Her var det flere som gjorde god butikk og miljøresultatet er betydelig for man sparer 95% av energiforbruket på å benytte aluminium på nytt.