Høring: Forslag til miljøkrav for svanemerking av bygningsdrift

Forslag til miljøkrav for svanemerking av bygningsdrift er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 5.juni.

Svanemerket bygningsdrift er et bedre valg for miljø, klima og beboere.

Svanemerket utarbeider miljøkrav til bygningsdrift og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

Miljøkravene gjelder krav til bruksfasen av bygg. Dette inkluderer krav til energi, vann, avfall, utemiljø samt kjemikalier og byggevarer.

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter (både nivåer og struktur for de nevnte kravene):

  • Krav «O8 Energy action plan».
  • Krav «O9 Energy metering» og «O23 Water metering».
  • Krav «O13 Risk analysis climate change» og «O14 Adaptation to a changing climate».
  • Krav «O17 Inventory of environmental hazardous substances» og «O18 Measurement of PCB levels in indoor air».
  • Krav «O26 Water saving technologies».
  • Krav «O27 Information to users/tenants and possibility to sort at source».
  • Krav «O28 Promotion of repair and reuse for tenants».
  • Krav «O33 Ecolabelled products».

Utover dette ønsker vi også generelle og spesifikke synspunkter til krav som er knyttet opp mot EUs taksonomi.

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Elin Östberg.

Webinar

Nordisk Miljømerking holder et webinar 2. mai kl. 13.00-14.30, der forslag til miljøkrav blir presentert. Vennligst registrer deg her hvis du ønsker å delta.

Send oss høringssvar

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 5.juni 2024 via svarskjema under, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav og bakgrunn (engelsk, pdf)