Høring: Forslag til miljøkrav for svanemerking av vindusbytte

Forslag til miljøkrav for svanemerking av vindusbytte er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 4.september.

Svanemerket utarbeider miljømerkingskrav til vindusbytte og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

Vindusbytte som tjeneste inkluderer hele prosessen fra besøk hos kunden for å gjøre nødvendige målinger og beregninger, installasjon av nye vinduer og håndtering av vinduene som er byttet ut. Svanemerket vindusbytte gir miljøeffekt gjennom at energi-/miljømessig dårlige vinduer erstattes av svanemerkede vinduer som er blant de miljømessig beste, samt at glasset i vinduene som tas ut blir materialgjenvunnet og brukes i nye vinduer.

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

  • The Product group definition – What can carry the Nordic Swan Ecolabel?
  • O4 Identification of hazardous materials
  • O5 Handling of identified hazardous materials
  • O8 Recycling of float glass – er dokumentasjonen som kreves tydelig og tilstrekkelig?
  • O10 Ecolabelled windows – spesielt andelen miljømerkede vinduer som er foreslått.

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Stinus Kappel Andersen.

Webinar

Nordisk Miljømerking holder et webinar 20.august kl. 09:00-10:30, der forslag til miljøkrav blir presentert. Vennligst registrer deg her hvis du ønsker å delta.

Send oss høringssvar

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 4.september 2024 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Ola Rise

miljørådgiver

+47 90775755or@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav og bakgrunn (engelsk, pdf)