Høring: Forslag til reviderte miljøkrav for svanemerking av bygningsplater og lister til innendørs bruk

Kravene for svanemerkede bygningsplater og lister til innendørs bruk er nå lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 31.august.

Svanemerket har revidert kravene til bygningsplater og lister til innendørs bruk. Du kan si din mening innen 31.august.

Dette er andre høringsrunde av Bygningsplater og lister til innendørs bruk, hvor kommentarer fra forrige runde (tidsrom 13.10.2022 – 09.12.2022) er vurdert og inkludert i utarbeidelsen av det nye forslaget til kriteriedokument.

De viktigste endringene er:

  • Produktdefinisjonen: Kriteriene omfatter kun plater og lister til innvendig bruk. Kriteriene omfatter nå også krysslaminert tre (CLT), limtre, wood plastic composite (WPC), tekstiler og våtromspaneler.
  • Akustikkplater skal minimum ha en lydabsorpsjonsklasse på A eller B.
  • Nye råvarekrav til tekstiler, plast, WPC og aluminium.
  • Gips og mineralull: Skjerpede krav til andel av fornybart materiale.
  • Energi: Nye og skjerpede krav til energiforbruk ved produksjon av plater samt produksjon av råvarer som sement og mineralull.
  • Kjemikaliekravene er skjerpet på flere måter. For eksempel omfatter kravet til inngående stoffer nå også CMR kategori 2-stoffer.
  • Emisjon av formaldehyd: Kravet er skjerpet.
  • Innovasjon: Det er innført nye innovasjonskrav for å promotere miljøtiltak.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Thomas Christensen. Kontaktperson i Norge er Jørgen Flo, og vi ber dere sende kommentarene til oss inn 31.august via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Jørgen Flo

miljørådgiver

+47 93207143jfl@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)