Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til bygningsplater

Miljøkravene for svanemerkede bygningsplater er nå ute på offentlig høring. Høringsfristen er 9. desember.

Svanemerket har nå revidert den delen av kravene til bygningsplater som omhandler fornybare råverer og produkter beregnet til innendørs bruk. Du kan si din mening innen 9. desember.

I denne revisjonen er det kun kravene til fornybare råvarer og produkter beregnet til innendørs bruk som omfattes. Kravene for ikke-fornybare materialer vil revideres på et senere tidspunkt. De nye kriteriene inneholder både innstramminger og helt nye krav, innenfor temaene råvarer, kjemikalier, emisjoner, klima og energi.

De viktigste endringene

  • Kravene inkluderer nå både CLT (Cross Laminated Timber) og Limtre (Glued laminated timber).
  • Nye krav til andel resirkulerte materialer i partikkel- og MDF boards.
  • Energikravene er omstrukturert og skjerpet.
  • Kjemikaliekravene og krav til emisjon av formaldehyd er skjerpet.
  • Det er innført innovasjonskrav for å promotere miljøtiltak.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Thomas Christensen. Ta kontakt med oss her i Norge dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Jørgen Flo, jfl@svanemerket.no, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 09. desember 2022 via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Jørgen Flo

miljørådgiver

+47 93207143jfl@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)