Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til fettavvisende papir

Kravene for svanemerket fettavvisende papir er nå lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 30.juni.

Svanemerket har revidert kravene til fettavvisende papir. Du kan si din mening innen 30.juni.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Energikravet (O5) og grenseverdien satt på utslipp av klimagasser (700 kg/ADt) i O7 i Kriterier for fettavvisende papir. Hvis du har kommentarer til disse grenseverdiene, vennligst forklar synspunktene dine og hvorfor du anser de foreslåtte grensene som en utfordring. Spesifiser hvilken type drivstoff du bruker. Se beregningsark på vår nettside.
  • Kravet til produktets funksjonelle egenskaper (O13). Hvis du har kommentarer til de foreslåtte testene, vennligst forklar synspunktene dine ved å spesifisere hva slags test du bruker, og hvorfor du anser de foreslåtte testene som en utfordring.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Niina Tanskanen, Miljømerking Finland. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, og vi ber dere sende kommentarene til oss inn 30.juni via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Kristian Kruse

miljørådgiver

+47 92656283kk@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Energy and CO2 paper (xls)

Emissions and Energy Scores (xls)