Høring på reviderte krav for maskinoppvaskmidler og glansemidler

Forslag til reviderte krav til miljømerking av maskinoppvaskmidler og glansemidler er nå på høring. Høringsfristen er 7. mai.

De viktigste endringene vi foreslår er:

 • Et nytt krav om sertifiserte råvarer fra oljepalmer er innført.
 • Det er innført krav om biologisk nedbrytbarhet for vannoppløselig film.
 • Nye krav til resirkulerte materialer og design for gjenvinning av emballasje
 • Grenseverdiene er strammet inn for Vekt-Nytte-forhold (VNF). Videre har de blitt differensiert ut fra produkt- og emballasjetyper.
 • Grenseverdiene er strammet inn for fyllingsgrad. Videre har de blitt differensiert ut fra produkt- og emballasjetyper.
 • Nytt krav til vaskeråd på emballasjen.

I tillegg ønsker vi også kommentarer på:

 • For klassifisering av produktet, er et forbud mot H420 og en begrensning rundt EUH208 innført.
 • Listen over forbudte stoffer er justert.
 • Begrensningene rundt fosfor er strammet inn for maskinoppvaskmidler.
 • Krravet til parfyme er endret. Parfyme er ikke lenger tillatt i glansemidler. Parfyme tilsatt emballasjen må nå også tas hensyn til for maskinoppvaskmidler. Videre er kravet justert og er nå i tråd med andre nyere kriterier for svanemerking av rengjørings- og vaskemidler.• Grenseverdiene er strammet inn for miljøfarlige emner.
 • Kravet til kritisk fortynningsvolum (CDV) er endret. CDV kan nå kun beregnes med kroniske verdier. I tillegg er også grenseverdiene strammet inn.
 • Testmetoden i kravet til maskinoppvaskmiddelets effektivitet er oppdatert til IKW2015 (inkludert redusert testtemperatur til 45 °C). I tillegg er de spesifikke modifikasjonene for svanemerking oppdaterte.
 • Det er innført ny testmetode for glansemiddelets effektivitet. Vær også oppmerksom på at multifunksjonelle maskinoppvaskmidler med glansemiddelfunksjon også må oppfylle dette kravet.
 • Kravet rundt doseringsveiledning.
 • For kravet rundt informasjon om resirkulering, må det felles nordiske piktogramsystemet fra 2020 benyttes.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge:

Anders Lillebo

miljørådgiver

+47 99321745al@svanemerket.no

Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 07.05.2021 via svarskjema (se lenke under her), per post eller epost til post[at]svanemerket.no.

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Consultation letter (pdf)

Forslag til nye kriterier (pdf)

Proposed Criteria document (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Background document (pdf)

Beregningsark/Calculation Sheet (xls)

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Thor Hirsch.

Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene. En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Webinar om høringsforslaget

12.03.2021 kl. 10:00-11:30 ble det arrangert et nordisk webinar for å presentere og diskutere høringsforslaget. Presentasjonen fra webinaret finnes her.