Høring på reviderte krav for maskinoppvaskmidler til profesjonelt bruk

Forslag til reviderte krav til miljømerking av maskinoppvaskmidler for profesjonelt bruk er nå på høring. Høringsfristen er 23. mai.

Webinar om høringsforslaget

Vi arrangerer et nordisk webinar den 14. april kl. 10:00-11:00 for å presentere høringsforslaget.

Vil du være med? Send en påmelding innen 09.04.2021 til Caroline Karlsson via epost caroline.karlsson[at]svanen.se for å motta lenke til webinaret.

De viktigste endringene vi foreslår:

 • Palmeolje og palmekjerneolje, samt derivater av disse, må være sertifisert i henhold til RSPO.
 • Det er innført krav om biologisk nedbrytbarhet for vannoppløselig film som brukes til maskinoppvaskmiddel.
 • Listen over stoffer som ikke får inngå i produktet er justert.
 • Definisjonen av hormonforstyrrende stoffer er oppdatert.
 • Det stilles nå krav til maksimal dosering.
 • Produkter til instrumentvask i helsevesenet, er nå en egen produkttype med egne grenseverdier i samtlige krav til biologisk nedbrytbarhet og økotoksisitet.
 • Kravet til kritisk fortynningsvolum (CDV) er endret. CDV kan nå kun beregnes med kroniske verdier. I tillegg er også grenseverdiene strammet inn.
 • Kravet til biologisk nedbrytbarhet (både aerobt og anaerobt) er strammet inn for maskinoppvaskmidler.
 • Nytt krav til design for gjenvinning av plastemballasje som er mindre enn 200 liter.
 • Det er innført krav til gjenbruk av plastemballasje som er av størrelser på 200 liter eller mer.
 • Nytt krav til design for gjenvininng av papirbasert emballasje for faste produkter.

Vi er spesielt interesserte i kommentarer på:

 • Forbudet mot fosfat (krav O9).
 • De nye grenseverdiene for CDV samt for aerob og anaerob nedbrytbarhet. Vi oppfordrer produsenter til å legge inn data for sine produkter i det tilhørende beregningsarket i løpet av høringsperioden (krav O12-O13).
 • Samtlige forpakningskrav (krav O15-O18).

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge:

Anders Lillebo

miljørådgiver

+47 99321745al@svanemerket.no

Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 23.05.2021 via svarskjema under her, per post eller epost til post[at]svanemerket.no.

Høringsdokumenter / Consultation documents

Høringsbrev (pdf)

Forslag til nye kriterier (pdf)

Proposed Criteria document (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Background document (pdf)

Beregningsark/Calculation Sheet (xls)

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Caroline Karlsson. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.