Høring på reviderte krav til bolig og andre bygg

Forslag til reviderte krav til miljømerking av nybygg til bolig, utdanning og kontor er nå på høring. Høringsfristen er 15. mars.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Stinus Kappel Andersen. Ta kontakt med oss i Miljømerking Norge dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Viktige endringer i høringsforslaget

De viktigste forslagene til endring er at kontorbygg nå er inkludert i kriteriene, og at det er mye nytt under temaene klima, sirkulær økonomi og biodiversitet. Generelt er kriteriene formulert med tanke på å holde dokumentasjonsbehovet på et akseptabelt nivå. Søknadsprosessen blir dessuten mer digitalisert for å gjøre den så effektiv som mulig.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Ola Rise, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 15. mars 2022 via svarskjemaet nedenfor, per post eller e-post til post@svanemerket.no.

Ola Rise

miljørådgiver

+47 90775755or@svanemerket.no

Svarskjema finner du her

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

For å sikre en størst mulig svarprosent og størst mulig bredde i responsen, har vi denne gang valgt å sende høringsforslaget til flere personer i samme virksomhet. Dersom virksomhetene likevel ønsker å sende samlet høringssvar, finner man navnet på alle som har mottatt høringen på vår hjemmeside. I de tilfeller der vi mottar ulike høringssvar fra samme virksomhet, vil både kontaktperson og navnet på virksomheten fremkomme i høringssammenstillingen.

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til nye miljøkrav (pdf)

Proposed criteria document (pdf)

Background document (pdf)

Liste over høringsinstanser (pdf)

Information in english