Høring: Reviderte krav for kontor- og hobbyartikler

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av kontor- og hobbyartikler er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 1.mai.

penner og saks i penneholder
Svanemerkede kontor- og hobbyartikler er gode miljøvalg.

Svanemerket reviderer miljømerkingskravene til kontor- og hobbyartikler og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

De viktigste endringene som foreslås er:

 • Produktgruppedefinisjon: Kontorartikler i monomaterialer (for eksempel linjal) er inkludert i kriteriene.
 • Refill: Kravet er endret for kulepenner (O2).
 • Resirkulert eller biobasert plast:
  o Krav (O6) til minimumsandel resirkulert er skjerpet fra 30 vekt-% til 60 vekt-%.
  o Nytt krav til testing for skadelige stoffer i resirkulert plast (O7).
  o Nytt krav til råmaterialer for biobaserte polymerer (O8).
 • Tre, bambus, papir og kartong:
  o Krav til sporbarhet og sertifisert skogbruk er oppdatert (O11-O12).
 • Kjemiske produkter:
  o Forbudte klassifiseringer er oppdatert (O17-O18).
  o Listen over forbudte stoffer er oppdatert (O19).
 • Kvalitet:
  o Krav til skrivelengde er skjerpet for de fleste typer kule- og rollerballpenner (O26).
  o Nytt krav til holdbarhet/shelf life for markerings-, filt- og whiteboardpenner (O27-O28).
  o Nytt krav til at blyantspisser ikke knekker ved spissing av blyanter og fargeblyanter (O29-O30).
 • Forbrukerinformasjon:
  o Nytt krav om at det på markerings- og filtpenner (inkludert whiteboardpenner) skal informeres om at de skal oppbevares liggende (O36).
 • Emballasje:
  o Nytt krav om at primæremballasjen skal være i monomateriale og enten 100 % resirkulert eller biobasert. I tillegg nytt krav til at etiketter på plastemballasje skal være av samme polymertype som emballasjen (O39).
  o Nytt krav til at emballasjen skal merkes med piktogrammer for resirkulering i henhold til nasjonale piktogramsystemer (O40).

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

 • Krav O6 Resirkulert plast
 • Krav O7 Resirkulert plast: Test for skadelige stoffer
 • Krav O19 Forbudte stoffer
 • Krav O26 Kule- og rollerballpenner med blekk eller gel
 • Krav O27 og O28 Merke- og filtpenner og whiteboardpenner (vedr. holdbarhet)
 • Krav O29 Blyanter og blyantstifter (vedr. spissing)
 • Krav O39 Emballasjedesign

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Lena Stenseng.

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 1. mai 2024 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Thu Bui

Miljørådgiver

40049368tbu@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav (engelsk pdf)

Bakgrunnsdokument (engelsk pdf)