Høring: Reviderte krav for renholdstjenester

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av renholdstjenester er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 30.august.

renhold med mop
Svanemerkede renholdstjenester er best i klassen på miljø – blant annet fordi de bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler, minimerer forbruk av unødvendige kjemikalier og tilfredsstiller krav til effektiv transport.

Svanemerket reviderer miljømerkingskravene til renholdstjenester og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

Nordisk Miljømerking har gjort en partiell revisjon, som betyr at kun deler av kriteriene blir revidert. Kravnivået fra 3. generasjon beholdes i ni av kravene i den foreslåtte generasjon 4. Noen av kravene er oppdatert og tydeliggjort, men kravnivået er det samme.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Ny sjablongverdi for beregning av rengjorte m2-gulvareal.
  • Strengere krav til forbruk av rengjøringsmidler og andel miljømerkede rengjøringsmidler.
  • Nytt krav til ultrarent vann til vindusvask.
  • Gulvpleie er ikke lenger del av en miljømerket renholdstjeneste, det anses som spesialrengjøring.
  • Kravet til ikke-miljømerkede rengjøringsmidler er oppdatert og strammet inn.
  • Et nytt rutinekrav for reduksjon av forbruk av plastposer er innført.
  • Krav til innkjøp av miljømerkede produkter og tjenester er oppdatert, endret og skjerpet.
  • Nyinnkjøp/nyleasede biler må være drevet av elektrisitet, biogass eller naturgass, og krav til drivstofforbruk er skjerpet.

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Vivian Grønhaug Ottemo.

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 30.august 2024 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Webinar

Nordisk Miljømerking holder et webinar 19. juni kl. 10:00-11:00, der forslag til nye krav blir presentert. Vennligst registrer deg her hvis du ønsker å delta.

Spørsmål?

Katharina Vassaas

miljørådgiver

+47 45272866kv@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav og bakgrunn (engelsk, pdf)