Høring: Reviderte krav for vinduer og ytterdører

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av vinduer og ytterdører er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 29.august.

Svanemerkede vinduer og dører er gode klima- og miljøvalg fordi de isolerer godt og er energieffektive.

Svanemerket reviderer miljømerkingskravene til vinduer og ytterdører og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og innspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Kravet til termisk transmittans (U-verdi) er likt for alle trevinduer og -dører uavhengig av impregneringsmetode.
  • Fjerning av kravet til solenergitransmittans (g-verdi).
  • Oppdaterte og skjerpede krav til metaller, isolasjonsmaterialer og kjemikalier.
  • Strengere krav til utslipp til luft fra løsemiddelbasert impregnering.
  • Innføring av krav som fremmer gjenvinning av vindusglass til nytt vindusglass.
  • Innføring av krav som fremmer materialgjenvinning etter endt levetid.
  • Innføring av krav om 20 års garanti mot treråte for vinduer/vindusdører.

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Anita Øygarden Burgos.

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 29.august 2024 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Jørgen Flo

miljørådgiver

+47 93207143jfl@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav og bakgrunn (engelsk, pdf)