Høring: Reviderte miljøkrav for svanemerking av mikrofiberkluter og -mopper

Forslag til skjerpede miljøkrav for svanemerking av mikrofiberkluter og -mopper er nå ute på offentlig høring. Du kan si din mening innen 26. juni.

Miljøkravene gjelder for kluter og mopper med mikrofiber, dvs. fiber med en størrelse 1 decitex eller mindre. Produktene kan være beregnet for private husholdninger og profesjonell rengjøring.

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

  • Krav O7 Polyamid
  • Krav O8 Polyester
  • Krav O11 Bomull
  • Krav O16 Regenerert cellulosefiber: prosess
  • Krav O27 Best Available Techniques (BAT)
  • Krav O41 Dimensjonsendringer
  • Krav O43 Holdbarhet av produktene
  • Krav O46 Slitasje på rengjorte overflater
  • Krav O51 Arbeidsrettigheter i tekstilproduksjonen
  • Krav O52 Kontroll av leverandører

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Lena Stenseng. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Audrun Utskarpen, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 26. juni 2022 via svarskjema under her, per post eller epost til post@svanemerket.no.

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Audrun Utskarpen

senior miljørådgiver

+47 48198121au@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til nye miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument til de foreslåtte kravene (pdf)