Ledig stilling: Leder for profesjonelle anskaffelser og leverandørutvikling

Vi søker nå etter en erfaren, kunnskapsrik og inspirerende leder til en nyopprettet stilling for B2B-arbeidet i Miljømerking Norge.

Klimaendringer, farlige kjemikalier, tap av artsmangfold, overforbruk av ressurser og avfall på avveie påvirker naturen i hele sin bredde. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Vi jobber helhetlig med miljø og klima, og vurderer hele livssyklusen slik at bare de miljø- og klimamessig beste produktene kan bli svanemerket. Vår oppgave er å gjøre det enklere for forbrukere, produsenter og innkjøpere å ta gode miljøvalg uten at de trenger å være eksperter selv.

Vi søker nå etter en erfaren, kunnskapsrik og inspirerende leder til en nyopprettet stilling for B2B-arbeidet i Miljømerking Norge.

Bruk av anerkjente miljømerker gjør det mulig å standardisere miljø- og klimaarbeid på tvers av land og i hele verdikjeder, og du skal sikre dialog, koordinering og samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet. Du og ditt team vil være Svanemerkets fremste rådgivere og sparringpartnere for både offentlige og private virksomheter som ønsker å ta i bruk miljømerker, og bidra til kunnskap og forutsigbarhet om miljø- og klimakrav. En viktig del av arbeidet vil være å styrke arbeidet med profesjonelle anskaffelser og rådgi produsenter og leverandører på mulighetene til å ta i bruk anerkjente miljømerker som del av eget miljø- og klimaarbeid.

Gjennom dagens Nettverk for miljømerket innkjøp får medlemmene blant annet veiledning om forenklede innkjøpsprosesser. Du skal bidra til å videreutvikle tilbudet til medlemmene og øke effekten. Som leder for B2B blir du del av Svanemerkets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Du vil lede et dedikert og dyktig team.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Inngående kunnskap om offentlige anskaffelser
 • Evne til å lede komplekse prosjekter med mange interessenter
 • Samarbeidsorientert relasjonsbygger
 • Dyktig til å formidle komplekse saker på en enkel og interessant måte
 • Du har stor arbeidskapasitet og er en solid gjennomfører
 • Interesse for nordisk og internasjonalt miljø- og klimaarbeid

Formelle kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Minimum 5 års erfaring fra roller innen innkjøp og offentlig anskaffelser.
 • Erfaring fra miljøarbeid på både operativt og strategisk nivå
 • God digital forståelse og erfaring med digitale arbeidsprosesser
 • Flytende språkkunnskaper i norsk og engelsk. God forståelse av svensk og dansk.

Vi kan tilby

 • En arbeidsplass å være stolt av
 • Varierte arbeidsoppgaver i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Fem ferieuker samt fri romjul og påske
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Hyggelige kontorer nært kollektivknutepunkt i Oslo sentrum

Stillingen er en fast stilling. Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale.
Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Slik søker du:

Kort søknad med CV sendes til lme@svanemerket.no innen 25. april 2022.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med administrerende direktør Cathrine Pia Lund på mail cpl@svanemerket.no eller på telefon 47915114.

Dersom du ønsker at søknaden din skal behandles konfidensielt, må du opplyse om det i søknaden.