Nytt verktøy forenkler håndteringen av Svanemerkets krav i byggeprosjekter

Nå blir det enklere å sjekke at produktene som brukes i et byggeprosjekt er godkjent for bruk i svanemerkede bygg.

Samarbeidet mellom Cobuilder, JM og Svanemerket gjør det enklere å sjekke at produktene som brukes i et svanemerket byggeprosjekt er godkjent for bruk i bygg som skal sertifiseres med det offisielle miljømerket. Bildet viser JMs svanemerkede boliger i Presterødalleen i Tønsberg. Foto: Werner Anderson.

Cobuilder, Svanemerket og JM har sammen utviklet en løsning som forenkler arbeidet med valg av produkter i byggeprosjekter som skal svanemerkes. For prosjekter som har søkt om Svanemerket, sikrer integrasjon med Husproduktportalen at produktene som leveres til prosjekter i Cobuilder Collaborate, automatisk er validert opp mot Svanemerkets krav, og at brukerne får varsel ved avvik.

Kartlegging av produktene gjøres gjennom den åpne, globale standarden for produktidentifikasjon, GTIN (Global Trade Item Number). Bruken av GTIN-numre i både Husproduktportalen og Cobuilders database sikrer korrekt identifikasjon av produktene og muliggjør automatisk sjekk opp mot Husproduktportalen.

Vi ser en kraftig oppgang i prosjekter som søker sertifisering. Antallet svanemerkede bygg er nidoblet i Norge de siste 3 årene, og dette er vi svært fornøyde med.

Anders Ødegaard Gammelsrud i Miljømerking Norge.

– Det å svanemerke et bygg er krevende da kravene er strenge og omfattende. Vi ønsker å hjelpe sertifiseringsprosjektene med å automatisere oppgaver og rutiner. Svanemerkede byggevarer som tilfredsstiller alle våre strenge krav kan alltid brukes i svanemerkede bygg, og disse gir også ekstra poeng. I et så komplekst prosjekt som et bygg kreves det dog ikke at alle inngående produkter er miljømerket. I Husprodukt-portalen listes derfor også produkter som kun oppfyller minimumskravene til benyttede byggevarer, fortsetter han.

JM er den første entreprenøren som svanemerker alle sine boliger. De har derfor mye erfaring med det praktiske arbeidet i svanemerkede prosjekter, og har bidratt med innspill under hele utviklingsprosessen.

– Dette er en funksjonalitet vi har ventet lenge på, forteller Cecilie Nødtvedt, rådgiver for bærekraft og miljø i JM Norge. – Vi har brukt Collaborate i alle våre prosjekter for å holde kontroll på kjemikalier og produkter og for å kunne levere en digital loggbok over samtlige bestanddeler i et hvert svanemerket bygg. Med det nye filteret får vi en komplett løsning for å jobbe effektivt med kvalitetssikring og dokumentering av produkter. Det vil hjelpe oss til å strømlinjeforme våre prosesser. Dette er avgjørende i vårt arbeid mot en mer industrialisert boligproduksjon.

– Bærekraft er et sentralt tema i byggenæringen i dag, og det er naturligvis en viktig prioritet i utviklingen av våre løsninger, sier Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder. – For å kunne nå bærekraftsmålene satt i EU Green Deal og regjeringens klimaplan, må vi klare å få ut potensialet i digital teknologi. Det er viktig å kunne gi bransjen gode verktøy som vil gjøre det mulig å jobbe effektivt med komplekse miljøkrav i prosjekter.

Det nye verktøyet for arbeid med Svanemerkets krav i prosjekter er tilgjengelig for brukerne fra 28. september gjennom Cobuilders system Collaborate.

Kontakt

Anders Ødegaard Gammelsrud

lisensieringssjef

+47 92032442aog@svanemerket.no