Redd Barnas innkjøpskrav gav flere svanemerkede fond fra KLP

Redd Barna ville ikke investere pensjonspengene sine i hva som helst, og stilte strenge krav til etikk og bærekraft til de relevante finansaktørene. Resultatet ble fire nye svanemerkede fond fra KLP.

Bistandsorganisasjonen Redd Barna setter etikk, bærekraft og integritet høyt. Dette fikk konsekvenser da de skulle forvalte de ansattes pensjonskapital.

Vi ønsket oss en forvaltning av pensjonen som var i tråd med våre verdier. Samtidig visste vi at dette ikke fantes på markedet fra før. Når vi utlyste en anbudskonkurranse om etisk pensjonsforvaltning var vi klare over at dette derfor måtte utvikles. Vi er veldig fornøyde med det KLP tok utfordringen og lyttet til våre ønsker og tilbød et produkt vi kan stå inne for

Økonomidirektør Vegard Thorsen i Redd Barna.

Samfunnsansvar og innkjøpsmakt

– Jeg vil berømme Redd Barna som viser hvor viktig og effektivt det er å bruke den makten de har som innkjøper og investor. De viser at det nytter å stille krav, og at seriøse markedsaktører som KLP er klare til å svare når de blir utfordret på etikk og miljø. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

– Å ta samfunnsansvar ligger i ryggmargen vår og har gjort det lenge. Vi er opptatt av at pensjonskapitalen vi forvalter for bedrifter, organisasjoner og kommune- og helse-Norge skal forvaltes til samfunnets beste, og vi setter pris på å bli utfordret på det, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

Slik er svanemerkede fond

Å kunne velge svanemerkede fond hos KLP gjør det enklere både for virksomheter og privatkunder å investere i selskaper som oppfyller sine høye ambisjoner på miljø og bærekraft.

  • Kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske (for eksempel olje, våpen, tobakk)
  • Skal gjøre en grundig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene
  • Skal informere om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som er i fondet, og gi ut en årsrapport om fondets bærekraftsarbeid
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og driver påvirkning mot selskapene i porteføljen