Reviderte krav til pleieprodukter for bil, båt og tog

Reviderte miljøkrav til vaske- og pleiemidler for bil, båt og tog er nå på høring. Høringsfristen er 28. februar 2020.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Produktgruppen har skiftet navn til bil-, båt- og togpleieprodukter, og er utvidet med produkter for vask og pleie av tog og andre sporgående transportmidler.
  • Nytt krav til innkjøpspolicy for bærekraftige fornybare råvarer er inkludert.
  • Kjemikaliekravene er betydelig skjerpet.
  • Det åpnes for at ferdig ut-tynnet spylervæske kan svanemerkes. Etanol i spylevæske skal være fra fornybar råvare, og på årsbasis skal minst 50 % av etanolen være fremstilt av restprodukt iht. fornybardirektivet (EU) 2018/2001. Råvarer fra sukkerrør forbys.
  • Det er innført omfattende krav til emballasje.

Delta på webinar 23. januar

Det vil bli arrangert et nordisk webinar den 23.01.2020 for å presentere og diskutere høringsforslaget. De som ønsker å delta på webinaret bes sende en påmelding innen 16.01.2020 til caroline.karlsson[at}svanen.se for å motta lenke til webinaret.

Om denne høringen

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Caroline Karlsson. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene, og i vedlegg 1 er punkter vi vil dere vurderer ekstra. Vi ber dere sende ev. kommentarer til oss innen 28. februar 2020 per epost til post[at]svanemerket.no eller via svarskjemaet under her. En oversikt over høringsuttalelser som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

For spørsmål kontakt:

Randi B. Rødseth

teamleder/miljørådgiver

+47 99522486rbr@svanemerket.no

Vi oppfordrer dere til å informere andre interessenter om denne høringen, for eksempel leverandører av råvarer og emballasje.

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Consultation letter (pdf)

Kriteriedokument (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Criteria document (pdf)

Background document (pdf)

Regneark (xls)

Regneark eksempel (xls)