Revisjon av krav til leketøy

Forslag til reviderte krav til leketøy sendes nå ut på høring. Høringsfristen er 10. september 2020.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Økt kontroll av tester iht. Leketøysdirektivet
  • Oppdaterte og nye krav til kjemikalier
  • Krav til resirkulerte og gjenbrukte materialer
  • Skjerpede krav til plastmaterialer, f.eks. bioplast
  • Nytt krav til reservedeler for visse typer leketøy
  • Nye krav til emballasje
  • Nytt krav om kontroll av leverandører

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge:

Anita Øygarden Burgos

nordisk produktansvarlig

+47 92242077aob@svanemerket.no

Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 10. september 2020 via svarskjema nedenfor, eller per post eller epost til post[at]svanemerket.no.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Lena Stenseng. En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Kriteriedokument (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Criteria document (pdf)

Background document (pdf)