Skal tilby svanemerket bilvask over hele landet

Uno-X lanserer landsdekkende, selvbetjent og svanemerket bilvaskekonsept. Kjeden installerer nå fullskala rensing av alt vaskevann ved alle sine bilvaskehaller.

Bilvask er en omdiskutert bransje som har utfordringer på flere områder, også når det gjelder miljø. Skitt og møkk som fester seg til bilen inneholder olje og tungmetaller. For å fjerne dette brukes sterke kjemikalier. Samlet utgjør dette en forurensingsrisiko hvis utslippene ikke fanges opp. Svanemerket stiller krav som sikrer full rensing av vaskevannet. Uno-X, en stor aktør innen bilvask, befester i dag sin posisjon som et selskap som tar miljøansvaret på alvor.

Svanemerkede bilvaskehaller gir flere miljøgevinster:

  • De bruker miljømerkede vaskemidler som er skånsomme mot helse og miljø
  • Avløpsvannet er ca 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller. Det forhindrer at farlig utslipp lekker ut i miljøet
  • Vannforbruket er redusert med ca 80 prosent. En vaskehall uten slik renseteknologi vil bruke om lag 400 liter per bil, mens en svanemerket bruker 90 liter.

Det er egentlig alt for råflott å bruke rent drikkevann til bilvask, derfor er jeg glad for at de svanemerkede bilvaskehallene renser vaskevannet så godt at det fint kan brukes igjen. Rensingen gir også mye mindre forurensningsfare for lokale vassdrag. Ved å velge en svanemerket vaskehall kan du gjøre en stor forskjell for miljøet der du bor, sier Jarle Skeidsvoll, administrerende direktør i Svanemerket (bildet).

Uno-X er som de fleste andre på vei inn i lavutslippssamfunnet. Bilvask er én av våre valgte veier, og når vi presenterer vårt nye vaskekonsept har vi aldri vært i tvil om at vi må introdusere fremtidens løsninger for miljø. Vi er derfor stolte over å dokumentere en helhetlig løsning for svanemerket bilvask. For oss er Svanemerket et kvalitets- og tillitstegn som viser at vi mener alvor, sier Jens Haugland, CEO i Uno-x Norge.

Elverum er først ut i Uno-X sin utrulling av svanemerkede vaskehaller. Et betydelig antall vaskehaller er planlagt for åpning i 2021 og etableringstakten er forventet å øke i årene som kommer. Målet er å tilby svanemerket vask ved eller i nærheten av mange av Uno-X sine energistasjoner i Norge.

Mindre vannforbruk = lavere kostnader

Vann- og avløpsnettet i Norge trenger oppgraderinger for mange hundre milliarder de kommende årene. Det vil føre til at gebyrene for å bruke vann kan øke med både 100 og 200 prosent. Dette gjør det viktig å redusere vannforbruket også ut fra et økonomisk perspektiv, ikke bare for å skåne miljøet.

Dessuten koster vannrensing samfunnet store summer hvert år. Det er en utfordring at utslippsproblemene ikke stoppes der de starter. Forurenser tar ikke gode nok grep for å hindre farlig utslipp.

Måten Uno-X jobber på i denne satsningen er et eksempel til etterlevelse. Jo mindre vann vi bruker og desto mer farlig utslipp vi stopper, jo mindre rensekapasitet trenger de kommunale renseanleggene. Det sparer skattebetalerne penger og er god kommuneøkonomi, avslutter Skeidsvoll.

Her mottar Uno-X beviset på at vaskehallen er svanemerket. Fra venstre: Jarle Skeidsvoll, adm. dir i Miljømerking Norge og Jens Haugland, CEO i Uno-X Norge.

Kontakt

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Les mer