Statsbudsjettet 2023: Glad for satsing på forenkling av grønne valg

Regjeringen tildeler Svanemerket 16.8 millioner over statsbudsjettet, og løfter frem miljømerker som et viktig verktøy for å fart på den sirkulære økonomien.

– Behovet for grønn omstilling er akutt. Vi må ta alle verktøy i bruk for å gjøre det lett for forbrukere og innkjøpere å ta gode klima- og miljøvalg, uten at de trenger å være eksperter selv. Derfor er vi glad for at regjeringen peker på miljømerking som et verktøy som bidrar til nettopp dette, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Svanemerkets direktør ser flere lyspunkter i statsbudsjettet. For eksempel peker regjeringen på offentlige anskaffelser som motor i overgangen til en mer sirkulær økonomi. Blant annet varsles det en gjennomgang av dagens kompliserte regelverk for anskaffelser.

Det er et enormt behov for forenkling og standardisering av klima- og miljøkrav. Derfor er vi positive til at regjeringen legger opp til revisjon av regelverket for innkjøp i offentlig sektor. Det vil gjøre det enklere for innkjøpere å stille relevante miljøkrav, slik at de kan utnytte markedskraften de har til å få fart på den grønne omstillingen.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket

Stadig flere forbrukere ønsker å ta gode miljøvalg, men opplever at det er krevende å orientere seg i markedene. I forslaget til statsbudsjett peker regjeringen på miljømerking som et verktøy som gir forbrukerne standardisert og kvalitetssikret informasjon om varer og tjenester som er blant de minst miljøskadelige på markedet.

Regjeringen trekker frem Svanemerket som et viktig verktøy for grønn omstilling i forslaget til statsbudsjettet for 2023:

  • «Den nordiske Svana og EU-miljømerket (EU Ecolabel) er verkemiddel som gjer det enklare for forbrukarane å ta mer miljømedvitne og berekraftige val».
  • «Svana skal synleggjerast som verktøy for å skape ein meir sirkulær og berekraftig økonomi, og det skal utviklast meir heilskaplege livsløpsvurderingar av produkt».
  • «Framleis vil miljømerka Svana og EU Ecolabel vere dei sentrale verkemidla for å formidle standardisert og kvalitetssikra informasjon om varer og tenester som er blant dei minst miljøskadelege på marknaden.»
  • Regjeringen trekker frem at antall svanemerkede produkter økte med 14 prosent i 2021, til 32.308 produkter.

Kontakt

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no