Svanemerket med sanksjoner mot Russland og Hviterussland

Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene, innfører nå sanksjoner i forbindelse med krigen i Ukraina.

Svanemerket i alle de nordiske landene (Nordisk Miljømerking) er solidarisk med Ukraina og ønsker å uttrykke medfølelse med alle ofrene for den russiske invasjonen.

Svanemerket støtter sanksjonene mot Russland og Hviterussland. Dette innebærer at:

  • Ingen selskaper i Russland og Hviterussland vil få lisens på Svanemerket, og at allerede innvilgede lisenser vil bli trukket tilbake.
  • Produkter med råvare fra sanksjonerte selskaper vil ikke bli godkjent.
  • Som følge av tiltak sertifiseringssystemene PEFC og FSC har gjort, vil ikke trevirke og trebaserte materialer fra Russland og Hviterussland kunne brukes i svanemerkede produkter.
  • Miljøkravene til svanemerkede fond vil bli oppdatert for å adressere den nåværende situasjonen.

For å hjelpe produsenter med å tilpasse seg sanksjonene vil vi bistå i prosessen med å bytte til nye råvaremarkeder. Disse søknadene vil bli raskt behandlet.