Webinar: Lansering av nye krav til vaskehaller for kjøretøy

Svanemerket er et effektivt verktøy for å få mer bærekraftige produkter på markedet og reduserer miljøbelastningen fra produksjon. Nå har vi skjerpet kravene til vaskehaller for kjøretøy. Bli med på webinar 25.april der vi presenterer de nye kravene.

Den grønne omstillingen skjer raskt i Europa og Norden, og en økende mengde miljølovgivning vil snart treffe norske virksomheter. Kombinert med forventninger og krav fra forbrukere og innkjøpere oppstår det et spennende mulighetsrom for å skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv.

Meld deg på webinar 25.april der vi presenterer de nye kravene for vaskehaller for kjøretøy.

  • Dato: 25.april
  • Tid: 09:00 – 10:00
  • Hvor: Webinar på Teams

Please registrer to attend the webinar April 25.

Program

  • Grønn vask, bra for business og miljøet?
  • Markedsstatus svanemerkede vaskehaller for kjøretøy
  • Miljøaskpekter og presentasjon av oppdaterte miljøkrav
  • Spørsmål og svar

Hva betyr det at en vaskehall er svanemerket

Spørsmål?

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no