Styret i Miljømerking Norge

Fra venstre: Anne Sofie Morsund, Jarle Skeidsvoll, Tord Dale, Lorelou Desjardins, Emilie Våge, Anne Line Filtvedt, Leif Belsvik, Marianne Breiland, Anita Øygarden Burgos.

Styret er det øverste organet i Miljømerking Norge. Hva gjør styret og hvem sitter der?

Styret i Miljømerking Norge er ansvarlige for at organisasjonen forvalter den offisielle merkeordningen på en god måte, både med tanke på miljømessig integritet og økonomisk bærekraft.

Styrelederen representerer Norge i Nordisk Miljømerkingsnemnd, der både miljøkrav og andre driftsforhold blir endelig vedtatt.

Oppnevnes av Barne- og familiedepartementet

Det er Barne- og familiedepartementet som oppnevner styret til Miljømerking Norge. I vedtektene (§5) står det at:

Styret består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ansvarlig departement oppnevner Styrets leder. De øvrige styremedlemmer oppnevnes av henholdsvis miljøvernmyndighetene, Forbrukerrådet, Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, samt fra en handelskjede, fra en miljøorganisasjon og av de ansatte i Miljømerking.

I dag består styret av: