Styre

Dette er styret i Stiftelsen Miljømerking.
Tekst

Jarle Skeidsvoll, styreleder, oppnevnt av Barne- og familiedepartementet.

Kenneth Sandmo, nestleder, oppnevnt av Landsorganisasjonen i Norge, LO
Varastyremedlem:
Marianne Breiland

Marianne Tvermyr, oppnevnt av miljøvernmyndighetene
Varastyremedlem:
Bernt S. Ringvold

Guro Hauge, oppnevnt av miljøorganisasjonene (Zero)
Varastyremedlem:
Anne Sofie Morsund

Elin Vestrum, oppnevnt av Forbrukerrådet
Varastyremedlem:
Gunstein Instefjord

Annabelle Lefébure-Henriksen, oppnevnt av Hovedorganisasjonen Virke
Varastyremedlem:
Aslaug Koksvik

Leif Belsvik, oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon
Varastyremedlem:
Per Anker Nilssen

Inge Erlend Næsset, oppnevnt av Dagligvarehandelens Miljøforum
Varastyremedlem:
Kaia Østbye Andresen

Renathe Jenssen, valgt av de ansatte i Miljømerking
Varastyremedlem:
Audrun Utskarpen