EU Ecolabel – det offisielle europeiske miljømerket

EU Ecolabel, noen ganger omtalt som Blomsten, er EUs miljømerke. I likhet med Svanemerket vurderer EU Ecolabel hele produktets livssyklus og alle relevante miljøproblemer.

Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen, derfor er Norge også med i ordningen. Miljømerking forvalter EU Ecolabel i Norge på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Pr mars 2021 var det 83 590 EU Ecolabel-merkede produkter innen 24 produktkategorier på det europeiske markedet (Kilde: EU Ecolabel: Facts and figures).

Slik søker du om EU Ecolabel

EU Ecolabel produkter

For fullstendig oversikt over alle produkter med EU Ecolabel se EU Ecolabel sitt produktsøk.

Les også