Husproduktportalen for produsenter av byggevarer og materialer

Ofte stilte spørsmål om husproduktportalen for deg som produserer byggematerialer og -varer.

Foto: Werner Anderson

Hva er et «listed» produkt?

Et produkt som er «listed» kan brukes i et svanemerket bygg. Kravene som stilles til produktene og hvordan det skal dokumenters varierer med type produkt. Det er produsenten av produktet eller leverandøren som registrerer og deklarerer produktet i Husproduktportalen. Deretter vil Miljømerking granske dokumentasjonen. Produktet blir enten «listed» i Husproduktportalen eller avvist hvis det ikke klarer kravene som er satt i Kriteriene for 089 Småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler.

Hvordan registrerer produsentene produkter i Husproduktportalen? Hva koster det?

Det er laget en manual på engelsk som viser hvordan man registrerer og deklarerer et produkt (på GTIN nummer nivå) i Husproduktportalen. Det er kostnadsfritt å få sine produkter «listed» i Husproduktportalen. Ta kontakt med Miljømerking for å få innlogging. Her finner du informasjon om Husproduktportalen og brukeravtale for produsenter.

Skal alle materialer, varer og produkter i et byggeprosjekt registreres i Husproduktportalen?

Nei, Svanemerket stiller ikke krav til alle produkter som brukes til bygging av et svanemerket bygg. Det er kun de produktene vi stiller krav til som skal registreres i Husproduktportalen. Hvilken type produkter det gjelder er vist i produktmatrisen og i Kriteriene for 089 Småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler.

Hvor finnes korrekte bilag for ulike produktkategorier?

Skrivbare bilag som skal fylles ut av produsenter og leverandører av byggevarer på svensk og engelsk finnes på våre hjemmesider under skjemasamling.

Hvordan kan vi markedsføre at vi jobber med svanemerkede bygg?

Det er laget en instruks på svensk om hva man kan si før og etter prosjektet har blitt Svanemerket.

Hvordan kan vi markedsføre produkter som er «listed» i Husproduktportalen?

Produkter som er «listed» og dermed kan brukes til bygging av et svanemerket hus må aldri forveksles med produkter som er Svanemerket. Svanemerkede byggprodukter har dokumentert mange flere helse- og miljømessige krav i en mye mer omfattende prosess hvor det også gjennomføres kontrollbesøk på produksjonsstedet. Kapittel 3 av guidelines forklarer hva produsenter kan si om listede produkter.

Kan man markedsføre produktet sitt med Svanemerket når produktet er «listed» i Husproduktportalen?

Nei. Svanemerket kan ikke brukes i markedsføring for et produkt som er «listed», verken med Svanemerkets logo eller ved kommunikasjon om produktet. Et svanemerket produkt har gjennomgått en mer omfattende vurdering av både innhold og produksjon, sammenliknet med vurderingen av produkter i Husproduktportalen som er «listed».

Hvor lang tid tar det fra produktet blir registrert og deklarert i Husproduktportalen til det blir vurdert av Miljømerking og eventuelt «listed»?

Produkter blir vurdert kontinuerlig. Man må alltid huske å varsle sin kontakt i Miljømerking om at det er deklarert et nytt produkt i Husproduktportalen og at det er klart til å bli vurdert.

Vi produserer ikke produkter selv, men er leverandør (med mange underprodusenter rundt om i verden). Kan vi fortsatt registrere produktene vi selger under vårt navn i Husproduktportalen?

Om dere som leverandør skal selge produktet under eget varemerke kan dere registrere produkter i Husproduktportalen. Da har dere ansvaret for å innhente og deklarere riktig dokumentasjon. Derimot er det produsenten av produktet som skal fylle ut og signere bilag, som dere så laster opp i Husproduktportalen. Dette er fordi det er produsenten selv som vet hva produktet inneholder og kan svare ut om produktet oppfyller våre krav.

Kan man registrere flere artikler (dimensjoner/farge/mengde) som ett produkt i Husproduktportalen? F.eks. ulike lengder av samme isolasjon som ett produkt.

Nei. Alle produkter skal være søkbare på artikkelnivå (GTIN-nivå/annen ID). Dette legger også til rette for automatisk samhandling mellom byggentreprenørs systemer og Husproduktportalen. Derimot kan slike produkter dokumenteres med samme dokumentasjon. Ta kontakt med oss i Miljømerking om du skal levere et stort antall artikler så hjelper vi deg med det.

Hva er GTIN?

GTIN står for Global Trade Item Number og er et unikt nummer for et produkt (GTIN-13 er det mest brukte). GTIN gjør det enklere å identifisere produktene deres for de som bygger svanemerkede hus, for oss i Miljømerking, og som kopling til andre produktportaler.

Firma X har registrert sine produkter i Husproduktportalen. Vi selger deres produkter med eksakt samme varenavn og varemerke, behøver vi også å registrere produktene?

Nei, det ønskes ikke duplikater av de samme produktene i Husproduktportalen.

Kan andre produsenter som har tilgang til Husproduktportalen se hvilke av mine produkter som får brukes i Svanemerkede hus?

Nei. Når en produsent får tilgang til Husproduktportalen er dette begrenset til egne produkter. Det er kun lisensinnehaver som får full tilgang til samtlige produkter som er registrert i Husproduktportalen.

Kan vi se når noen bruker våre produkter i et prosjekt via Husproduktportalen?

Nei.

Les mer