Husproduktportalen for lisensinnehavere

Svar på ofte stilte spørsmål om husproduktportalen fra deg som ønsker å svanemerke et bygg.

Foto: Werner Anderson

Se også overordnede spørsmål om miljøsertifisering av bygg og husproduktportalen for materialprodusenter

Hva er Husproduktportalen?

Husproduktportalen er et verktøy for lisenssøkere til å finne produkter som kan brukes i svanemerkede prosjekter og til å lage materiallister til de egne prosjektene. Husproduktportalen er en søkbar database som inneholder produkter som enten er svanemerket, har EU Ecolabel eller er «listed» for bruk i svanemerkede husprosjekter.

Hvordan dokumenterer vi byggevarer og kjemiske produkter som brukes i prosjektet?

Kravene som stilles til byggevarer og kjemiske produkter er gitt i kriteriedokumentet. Der er det også beskrevet hvordan kravene skal dokumenteres. For å gjøre det enklere å se hvilke produkter det stilles krav til, er det laget en produktmatrise. Denne viser hvilke bilag produsentene skal besvare for de ulike produktkategoriene. I Husproduktportalen, kan produsentene legge inn produktene med GTIN nummer og korrekt utfylte bilag for hvert produkt. De som bygger svanemerkede bygg kan søke frem produktene som er «listed» og de som har Svanemerket eller EU Ecolabel som er aktuelle for deres prosjekt. For hvert prosjekt kan man gjennom denne portalen bygge opp sin egen materialliste over produkter som skal anvendes i bygget.

Hva er produktmatrisen?

Produktmatrisen er et verktøy (Excel-dokument) som viser detaljert informasjon om hvilke produkttyper Svanemerket stiller krav til og hvilke krav til dokumentasjon vi stiller per produkttype. Produktmatrisen viser hvilke bilag de ulike produktkategoriene skal besvare.

Hvordan skapes en materialliste over produkter som kan brukes i prosjektet?

I et prosjekt må det så tidlig som mulig avdekkes via underleverandørene hvilke produkter det er planlagt å bruke. Produkter som ikke allerede finnes i Husproduktportalen må prosjekterende eller underleverandører be produsentene om å registrere og deklarere utfylte bilag i Husproduktportalen. Hvilke produkter det er stilt krav til, og som dermed må inkluderes, fremkommer i produktmatrisen. Når deklarerte produkter er gransket av Miljømerking blir de enten «listed» i Husproduktportalen eller avvist fordi de ikke klarer kravene. For hvert byggprosjekt kan man opprette sin egen materialliste i Husproduktportalen.

Hvem får tilgang til Husproduktportalen?

Entreprenører og andre ansvarlige for det svanemerkede byggeprosjektet får tilgang til Husproduktportalen for å orientere seg om tilgjengelige byggevarer og kjemiske produkter, samt opprette sin prosjektspesifikke materialliste. Produsenter av byggevarer og kjemiske produkter får tilgang til Husproduktportalen, for å registrere og deklarere sine produkter med korrekt bilag for sin produktkategori. De kan kun se de produktene de selv har lagt inn i Husproduktportalen. Det er laget en produktmatrise som viser hvilke bilag ulike produktkategorier skal besvare.

Hva finnes av produkter i Husproduktportalen?

Alle produkter som allerede er merket med Svanemerket og EU Ecolabel ligger i Husproduktportalen, disse kan brukes i svanemerkede byggeprosjekter og kan også gi ekstra poeng til prosjektene. Husproduktportalen viser også produkter som oppfyller minimumskravene og som er «listed». Det betyr at produktene er klare til bruk i de svanemerkede byggeprosjektene. Å være «listed» må ikke forveksles med å være svanemerket, hvor produktene har vært gjennom en mye mer omfattende prosess enn å tilfredsstille noen utvalgte krav. Produkter som ikke er gransket av Miljømerking, ligger med status «Application registered» og kan ikke brukes inntil status «listed» er oppnådd.

Hvordan får vi tilgang til Husproduktportalen?

Som lisensinnehaver får du tilgang til Husproduktportalen ved å fylle ut en brukeravtale for lisensinnehaver som sendes til Miljømerking. Som produsent får du tilgang ved å fylle ut brukeravtale for produsenter. Etter mottatt brukeravtale gir saksbehandlerne i Miljømerking deg tilgang til Husproduktportalen, samt informasjon om hvordan produkter skal registreres og deklareres.

Hvordan velger jeg ut produkter fra Husproduktportalen til prosjektets materialliste?

Når du har fått tilgang til Husproduktportalen kan du logge inn og velge produkter som har Svanemerket, EU Ecolabel eller er «listed». Disse kan legges til i materiallisten du oppretter for prosjektet.

Hvilke produkter stilles det krav til i svanemerkede byggeprosjekter?

Det finnes en produktmatrise som gir en oversikt over hvilke krav som stilles til produkter i ulike produktkategorier og hvilken dokumentasjon (bilag) som skal oppfylles og dokumenters.

Hvorfor må leverandører og produsenter registrere produkter i Husproduktportalen?

For å kunne dokumentere at produktene oppfyller kravene slik at de kan brukes i svanemerkede byggeprosjekter må produsenten av produktet hjelpe sine kunder med tilstrekkelig dokumentasjon. De som bygger svanemerket skal levere en materialliste med produkter de ønsker å benytte i prosjektet. For at Miljømerking skal kunne granske om produktene klarer Svanemerkets krav må produsentene/leverandørene ha registrert og deklarert sine produkter. Produkter granskes en gang av Miljømerking, og gjøres så valgbare også for andre prosjekter. Jo flere produkter som finnes i Husproduktportalen, jo enklere blir det for de som bygger svanemerkede bygg å finne aktuelle produkter til prosjektene sine.

Skal alle materialer, varer og produkter i et byggeprosjekt registreres i Svanemerkets Husproduktportal?

Nei. Svanemerket stiller ikke krav til at alle produkter skal være registrert. Derimot skal produkter vi stiller krav til registreres i Husproduktportalen. Disse produktene er presisert i produktmatrisen og i Kriteriene for 089 Småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler.

Vi er underleverandør til et svanemerket prosjekt. Hvordan blir vi sikre på at våre produkter er OK å bruke?

Det er søkere og lisensinnehavere som har det overordnede ansvaret for at produktene de ønsker å bruke finnes i Husproduktportalen. Men det er underleverandøren som skal informere om hvilke produkter de skal anvende og sørge for at de blir registrert og deklarert. Produktmatrisen er et verktøy til å finne ut hvilke typer produkter vi stiller krav til og som dermed skal inkluderes i Svanemerkets Husproduktportal. Når produktene er registrert og deklarert vil de bli gransket av Miljømerking som bestemmer om produktene oppfyller Svanemerkets krav eller ikke. Produktene som oppfyller minimumskravene blir «listed» i Husproduktportalen. Produkter som ikke er registrert eller ikke oppfyller kravene til å bli «listed» vil ikke være synlige i Husproduktportalen.

Må vi lage materiallister i Svanemerkets Husproduktportal?

I teorien kreves det ikke at en materialliste lages i Husproduktportalen. Derimot krever vi at produktene det stilles krav til (med noen unntak) skal være registrert og «listed» i Husproduktportalen. Men det forenkler vurderingen for Miljømerking om det også opprettes en materialliste for prosjektet i Husproduktportalen.

Hva er forskjellen mellom Svanemerkets Husproduktportal og Cobuilder Collaborate?

Husproduktportalen kan betraktes som et arbeidsverktøy underveis i byggingen. Her kan dere søke om et produkt er «listed» eller miljømerket og dermed holde kontroll på om produktene er OK for bruk i prosjektet, for eksempel ledninger og trekkerør en elektriker ønsker å benytte. I Cobuilders ProductXhange (eller andre databaser dere bruker) vil produkter dere faktisk kjøper inn bli registrert på prosjektet. Materiallisten som blir generert når dere er ferdige med å bygge vil utgjøre loggboken som skal følge med FDVen til bygget.

Les mer