Svanemerket og klima: Materialer

Vi må gå over til å bruke materialer som har mye mindre klimafotavtrykk hvis vi skal klare å stagge klimaendringene.

Furuskog i solskinn.
Materialer som er laget av fossile råvarer gir store klimagassutslipp. Svanemerkets krav bidrar til at produsentene i større grad velger fornybare råvarer som ikke forverrer klimakrisen på den måten. Foto: GettyImages

Hvilke materialer som brukes i produksjon har ofte stor betydning for utslippet av klimagasser. Svanemerket stimulerer overgangen til materialer som belaster klimaet mindre ved å stille krav til bruk av resirkulerte og fornybare materialer, som regel fulgt av krav til at disse skal være bærekraftig produsert eller utvunnet. Som regel stilles kravene til valg av råmateriale, men der det er relevant, kan de også bli stilt til bruken av ressurser i produksjonsfasen eller bruksfasen.

Effektivitet er viktig både når det gjelder bruk av energi og bruk av ressurser, og begge deler har stor innvirkning på klimabelastningen.

Eksempler fra Svanemerkets krav:

  • Papirprodukter må inneholder resirkulerte og/eller sertifiserte trefibre
  • Levende lys må være laget av stearin, et fornybart materiale, ikke fossil-basert parafin
  • Tonerkassetter må være gjenbrukte
  • Møbler må leve opp til strenge krav til bruk av resirkulert metall og plast
  • Hotell og restauranter må oppfylle krav til automatisk dosering av oppvaskmidler og ha doseringssystem for andre rengjøringsmidler for å avverge overforbruk

Les mer