Svanemerket og klima

Svanemerket er et effektivt verktøy for å redusere klimagassutslipp. Hele livssyklusen til et produkt – fra råvare til produksjon, bruk og gjenbruk – blir vurdert når det offisielle miljømerket utvikler nye krav. Denne helhetlige tilnærmingen er helt avgjørende for å redusere belastningen på miljø og klima.

Mann som står og ser ut over et fjordlandskap.
Svanemerket stiller miljøkrav som reduserer miljøbelastningen i alle de ulike livsfasene til et produkt: i råvarefasen, produksjonsfasen, bruksfasen og gjenbruksfasen. Foto :GettyImages.

Produkter som er sertifisert med Svanemerket bidrar til redusert klimafotavtrykk på flere måter. De viktigste stikkordene er:

  • Energi; Redusert energiforbruk, energieffektivitet, overgang fra fossil til bærekraftig fornybar energi, og – på grunn av dette – reduserte klimagassutslipp
  • Materialer: Overgang til bærekraftige materialer med mindre klimafotavtrykk
  • Kvalitet: Økt levetid på produktene på grunn av krav til kvalitet og design
  • Avfall: Resirkulering og reduksjon av avfallsmengder

Sirkulær økonomi og klima henger sammen – derfor vil tiltak for å styrke den sirkulære økonomien også redusere utslippene av klimagasser. Nesten halvparten av disse utslippene kommer fra produksjon av produkter vi bruker i hverdagen.

To date, efforts to tackle the [climate]crisis have focused on a transition to renewable energy, complemented by energy efficiency. (…) these measures can only address 55 % of emissions. The remaining 45 % comes from producing cars, clothes, food and other products we use every day. These cannot be overlooked.

Ellen MacArthur Foundation: Completing the picture. How the circular economy tackles climate change

Å sikre lavere klimabelastning uten å gjøre annen miljøbelastning verre

Svanemerket jobber helhetlig for å sikre at å redusere en negativ miljøeffekt ikke skaper større problemer i en annen fase av livssyklusen. Dette betyr at Svanemerket stiller krav som har betydelig effekt på klimabelastningen til det aktuelle produktet – uten å kompromisse med hensynet til biologisk mangfold, helse eller ansvarlig bruk av planetens begrensede ressurser.

På denne måten arbeider Svanemerket for å sette fart på overgangen til mer bærekraftig teknologi og produksjonsprosesser ved å hjelpe virksomhetene med å kutte utslippene gjennom hele verdikjeden – uten å skape andre miljøproblemer. Kravene for svanemerkede produkter og tjenester blir jevnlig revidert og strammet inn for å følge utviklingen av ny kunnskap og nye markedsforhold.

Dette bidrar til en kontinuerlig bærekraftig utvikling gjennom ambisiøse, men også realistiske krav. Begrensing av klimagassutslipp oppnås også når svanemerkede produkter og tjenester fortrenger konvensjonelle alternativer som har mye større miljøbelastning.

Et verktøy for å bekjempe klimaendringer – for næringsliv, forbrukere og innkjøpere

Svanemerket er et enkelt og effektiv redskap virksomhetene kan bruke for å kommunisere at de tar miljøansvar og gjør mye for å redusere belastningen sin på klima og miljø. Det er et velkjent og troverdig varemerke i den nordiske regionen, 9 av 10 i den nordiske befolkningen kjenner Svanemerket.

Forbrukere og offentlige innkjøpere kan bruke merket for å finne fram til produkter som er blant de beste for klima og miljø.

Svanemerket bidrar aktivt for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, særlig nr 12 om Ansvarlig forbruk og produksjon og mål 7, 9 og 13, som inkluderer å stoppe klimaendringene. Svanemerket gjør det enkelt og praktisk mulig for næringslivet å bidra til dette.

Les mer