Slik unngår du grønnvasking

Har din bedrift et mer miljøvennlig produkt dere vil kommunisere om? Slik markedsfører du det uten å bli beskyldt for grønnvasking.

Det er bra og viktig å fremheve de gode miljøegenskapene din vare eller tjeneste har, men vær obs så du ikke går i grønnvaskingsfella. Her er noen råd på veien.

21 %

stoler på at produkter som markedsføres som bærekraftige faktisk er det

65 %

irriterer seg ofte når de ser grønne påstander uten en god forklaring

58 %

stoler på at et svanemerket produkt er et godt miljøvalg

Mange forbrukere er opptatt av å handle mer miljøvennlig. Derfor ønsker mange produsenter av varer og tjenester å drive mer «bærekraftig markedsføring», med andre ord vise kundene hvorfor deres produkt er et bedre miljøvalg enn andre. Hvordan får du til det, uten å gå i grønnvaskingsfella?

Hva er grønnvasking?

Grønnvasking er når produktet blir fremstilt som mer miljøvennlig enn det egentlig er, for eksempel ved å bruke vage, overdrevne eller feilaktige påstander om produktet. Grønnvasking er villedende markedsføring.

Feilinformasjon svekker forbrukernes og innkjøpernes mulighet til å ta informerte, gode miljøvalg, Det kan gjøre det vanskelig for produsenter som faktisk har redusert miljøbelastningen å komme igjennom med budskapet.

Grønnvasking irriterer kundene

Grønnvasking er utbredt, og gjør forbrukerne frustrert. Da europeiske forbrukertilsyn undersøkte nettsteder i 2021, fant de ut av 42 prosent av dem inneholdt grønnvasking. Hele 65 prosent av norske forbrukere irriterer seg over produkter som blir markedsføres som gode miljøvalg uten noen god forklaring. Det viser en fersk undersøkelse Ipsos har gjort for Svanemerket.

Ingen virksomheter ønsker å irritere potensielle kunder. Sånn forteller du om produktet ditt uten å gå i grønnvaskingsfella:

Vær konkret

Ikke bruk vage formuleringer om hvor miljøvennlig produktet ditt er. All produksjon belaster naturen, fører til klimagassutslipp, og bidrar til forurensing. Derfor er ingen produkter miljøvennlige eller 100 prosent bærekraftige. Vær heller konkret på hva som er gode (og relevante) miljøegenskaper ved produktet ditt. For eksempel: «Produsert med 30 prosent mindre vann» eller «inneholder ikke anti-bakterielle kjemikalier».

Du må kunne dokumentere det du sier

Hvis du sier at produktet er produsert med 30 prosent mindre vann, må du kunne dokumentere både hva du sammenligner med, og at det faktisk er brukt 30 prosent mindre vann ved produksjon av dette produktet.

Det du sier må være relevant

Miljøpåstandene du kommer med må ha betydning for selve produktet. Dersom du for skal markedsføre en kontorstol som et godt miljøvalg, holder det ikke at frakten er elektrisk eller at dere ikke sender ut papirfaktura.

Du må forholde deg til resten av markedet

Hvis du sier at ditt produkt er mer miljøvennlig enn det fra konkurrenten, må du kunne dokumentere dette. Det er heller ikke lov å fremheve noe som en positiv egenskap ved produktet ditt, dersom lover og regler krever dette av alle produkter.

Pass på bruk av bilder og farger

Bilder, symboler og farger kan gi inntrykk av at produktet er mer miljøvennlig enn du har belegg for. Et grønt blad eller en jordklode på emballasjen kan føre til at du blir tatt for grønnvasking. Husk punkt 1: Vær konkret. Bruk eventuelt visuelle virkemidler til å underbygge for eksempel din påstand om at du har brukt 30 prosent mindre vann i produksjonen.

Ikke spill på frykt eller dårlig samvittighet

Ikke utnytt at en del forbrukere er bekymret for klima og miljø, eller at de mangler kunnskap på området. Ingen redder hele verden ved å kjøpe ditt produkt. Men det er jo bra å velge et alternativ som for eksempel krever 30 prosent mindre vann i produksjonen. Igjen: Vær konkret på hva som er bra, og fortell kunden om det.

Bruk troverdige merkeordninger

Forbrukere har svært liten tiltro til produsenters egne miljøpåstander, men betydelig høyere tillit til uavhengige merkeordninger, som Svanemerket eller lignende. Forbrukertilsynet anbefaler også å bruke uavhengige merkeordninger der det er mulig.

Mer informasjon hos Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet har en egen temaside om bærekraft der du også finner en veiledning om bruk av bærekraftspåstander i markedsføring.